I. Algemene voorwaarden

 1.  Basisbepalingen
  1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als aanbieder heeft (Clicgear Europa BV) via de website clicgear.eu sluiten. Tenzij anders is overeengekomen, wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eventuele eigen voorwaarden die door u worden gebruikt.

  2. Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

  1. Sluiting van het contract 
   1. Het voorwerp van het contract is de verkoop van goederen.

   2. Reeds met de vermelding van het betreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten via het online winkelwagensysteem onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld.

   3. Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
    De voor aankoop bestemde goederen worden opgeslagen in de "winkelwagen". Via de overeenkomstige knop in de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen. Na het klikken op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan met bestellen" (of vergelijkbare naam) en het invoeren van de persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden de bestelgegevens uiteindelijk weergegeven als een besteloverzicht.

    Als u een instant-betalingssysteem gebruikt (bijv. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay), wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze onlineshop geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van de direct betalingssysteem.Als er een omleiding is gemaakt naar het betreffende directe betalingssysteem, maak dan de overeenkomstige selectie of voer uw gegevens in. Ten slotte worden op de website van de aanbieder van het instant-betaalsysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze online shop, de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven.

    Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren. Door de bestelling te verzenden via de bijbehorende knop ("bestelling met betalingsverplichting", "kopen" / "nu kopen", "bestellen tegen betaling", "betalen" / "nu betalen" of soortgelijke aanduiding), verklaart u de aanvaarding van het aanbod op rechtsgeldige wijze, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

   4. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgeslagen correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en met name dat spamfilters dit niet voorkomen.

   1.  Retentierecht, eigendomsvoorbehoud
    1. U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

    2. De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de koopprijs.

    1. Garantie
     1. De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken bestaan.

     2. Als consument wordt u verzocht de goederen direct bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en om ons en de expediteur zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

     3. Voor zover een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, wordt de afwijking alleen geacht te zijn overeengekomen als u vóór het indienen van de contractuele verklaring een bindende verklaring van ons heeft afgelegd. en de afwijking is uitdrukkelijk en afzonderlijk overeengekomen tussen de contractpartijen. 

     1. Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank
      1. Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover dit niet de bescherming ontneemt die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument (gunstigheidsbeginsel).

      2. De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de met ons bestaande zakelijke relaties en de bevoegde rechtbank is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder fonds bent publiekrecht. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als de woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke bevoegde rechtbank blijft hierdoor onaangetast.

      3. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
        

      II. Klant

      1.Identiteit van de verkoper
      Clicgear Europe BV Klaproosstraat 4

      6641 AR Beuningen Nederland
      Telefoon: + 31 850601654
      E-mail: europa@clicgear.com

      Alternatieve geschillenbeslechting:
      De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is via: https://ec.europa.eu/odr

      We zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

      2. Informatie over het sluiten van het contract
      De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

      3. Contracttaal, contracttekstopslag

      3.1. Contracttaal is Duits.

      3.2. De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen via de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk voorgeschreven informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.

      4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten
      De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.


      5. Prijzen en betaalmethoden

      5.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen totaalprijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

      5.2. De gemaakte verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod, die tijdens het bestelproces afzonderlijk worden weergegeven en bovendien voor uw rekening komen, tenzij gratis verzending is beloofd.

      5.3. Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie heeft plaatsgevonden.

      5.4. Welke betaalmethoden voor u beschikbaar zijn, vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod.

      5.5.Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.


      6. Leveringsvoorwaarden

      6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en, indien van toepassing, bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

      6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat bij de overhandiging van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van de zending.

      7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

      Aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I). 

      Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden permanent gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Verdere informatie is te vinden op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb service.
       

      laatste update: 01/01/2022