Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken hiervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de volgende verwerkingen geen verdere informatie wordt verstrekt.

"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Serverlogbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.

 Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld: de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van opvraging, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 verlicht. f AVG voor ons doorslaggevende legitieme belang om de probleemloze werking van onze website te verzekeren en om ons aanbod te verbeteren.

Uw gegevens worden onder meer verwerkt naar Canada. Voor gegevensoverdrachten naar Canada, een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

 

Contact

Leidinggevende

Neem op aanvraag contact met ons op. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is: Clicgear Europe BV, Klaproosstraat 4, 6641 AR Beuningen Nederland, +31 850601654, europe@clicgear.com

Proactief klantcontact via e-mail

Als u op eigen initiatief per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, sms) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.

Indien het contact dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies over aankoopbelangen, voorbereiding van aanbiedingen) of een reeds tussen u en ons gesloten contract betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b). AVG.

Als we om andere redenen contact met ons opnemen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 par. 1 verlicht. f AVG voor ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek.  In dit geval, u hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6 par. 1 verlicht. f AVG.

We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact te leggen.

Indien het contact dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies over aankoopbelangen, voorbereiding van aanbiedingen) of een reeds tussen u en ons gesloten contract betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 par. 1 verlicht. b AVG.

Als we om andere redenen contact met ons opnemen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 par. 1 verlicht. f AVG voor ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek.  In dit geval, u hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6 par. 1 verlicht. f AVG.

We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

Klantaccount bestellingen

Account

Bij het openen van een klantaccount verzamelen wij uw persoonsgegevens voor zover daarin gespecificeerd. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en openbaarmaking van persoonlijke gegevens bij het plaatsen van bestellingen

Bij het bestellen verzamelen en verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken van deze bepaling betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 verlicht. b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Uw gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de door u geselecteerde rederijen en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. Voor gegevensoverdrachten naar Canada heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit genomen.

 

Verzendserviceprovider Merchandisebeheer

Doorsturen van het e-mailadres naar rederijen voor informatie over de verzendstatus

In het kader van de contractverwerking geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, voor zover u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd in het bestelproces. Het doel van de overboeking is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 Abs. 1 verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem

We gebruiken een goederenbeheersysteem voor de contractverwerking als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die in het kader van de bestelling zijn verzameld, verzonden naar:

Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Floor, 1-2 Haddington Road Dublin 4, D04 XN32, Ierland

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website eenduidig ​​kan worden geïdentificeerd.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen over de acceptatie, evenals het opslaan van de cookies en de overdracht van de daarin opgenomen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Onder de volgende links kunt u lezen hoe u cookies op de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief deactiveren):

Chrome: https://support. google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/gids/safari/beheren-cookies-en-website-data-sfri11471/Mac

Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij anders vermeld in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser ook na een paginawisseling te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op§ 25 Abs. 2 TTDSG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 verlicht. f AVG voor ons doorslaggevende legitieme belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

AVG Compliance Pro gebruiken

We gebruiken de cookietoestemmingstool GDPR Compliance Center van Pandectes (Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe/1, 74626, Estland; "Pandectes").

Met de plug-in kunt u toestemming geven voor gegevensverwerking via de website, met name het plaatsen van cookies, en gebruik maken van uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemmingen. Het doel van de gegevensverwerking is het verkrijgen en documenteren van de benodigde toestemmingen bij de gegevensverwerking en daarmee om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hiervoor worden cookies gebruikt waarmee onder andere de toestemmingsstatus wordt opgeslagen en indien nodig aan Pandectes wordt doorgegeven. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

De gegevensverwerking vindt plaats om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van art. 6 par. 1 verlicht. c AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Pandectes is te vinden op: https://www.pandectes.io/privacy-policy/

 

Analyse van het volgen van advertenties

Gebruik van Google Analytics

Op onze website gebruiken wij de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").

De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat (apparaat) dat u gebruikt, bezochte pagina's, verwijzende URL (website waarmee u onze website bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die hierdoor wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De overdracht van gegevens vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, verkrijgbaar bij: https://policies.google.com/privacy/frameworks) en https://business.safety.google/adsprocessorterms. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.

IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 para. 1 zin 1 TTDSG juncto art. 6 par. 1 verlicht. een AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 par. 1 verlicht. een AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder: https://www.google.com/analytics/terms/de.html or https://www.google.de/intl/de/policies/ evenals onder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de

Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden

We gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en in dit verband conversietracking (bezoekactie-evaluatie). Google Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google).

Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Er is dus geen mogelijkheid dat cookies kunnen worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt voor het maken van conversiestatistieken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De overdracht van gegevens vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen en passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, verkrijgbaar bij: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 para. 1 blz. 1 TTDSG in combinatie met art. 6 par. 1 verlicht. een AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 par. 1 verlicht. een AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.

Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

 

Plug-ins en diversen

Gebruik van Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").

Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags, die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het op de behoefte gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van onze website.

De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt ook geen persoonsgegevens. Het maakt het echter mogelijk om andere tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Gebruik van Google reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). Het doel van de query is om de invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking te onderscheiden. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar opnieuw gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en, indien nodig, ook verzonden naar servers van Google LLC in de VS. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De overdracht van gegevens vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken onder: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 para. 1 blz. 1 TTDSG in combinatie met art. 6 par. 1 verlicht. een AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 par. 1 verlicht. een AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

Gebruik van MapBox

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice MapBox. De aanbieder is Mapbox Inc., 5th Floor 740, 15th Street Northwest, Washington, DC 20005, VS.

Om de functies van MapBox te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een MapBox-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van MapBox is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 verlicht. f AVG. Op voorwaarde dat een overeenkomstige

Er is toestemming gevraagd, de verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 verlicht. A AVG en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van MapBox: www.mapbox.com/legal/privacy/

Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag

Na voltooiing van het contract worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van wettelijke, met name fiscale en commerciële bewaartermijnen en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de termijn, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruiken.

Rechten van de betrokkene

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van art. 15 tot 20 AVG: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.

Bovendien is volgens art. 21 par. 1 AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op art. 6 par. 1 f AVG, evenals tegen verwerking ten behoeve van direct marketing.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig art. 77 AVG, het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht op bezwaar

Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 par. 1 verlicht. f AVG, moet u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na het bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

laatste update: 10/01/2022